Historie firmy

1990
Založení firmy a zahájení činnosti jako fyzická osoba Ing. Jan Švéda, zapsaná v OR. Začátky výroby uzenin a tradičních masných výrobků z Moravy probíhaly v upravených prostorách rodinného domu rodičů. V roce 1993 jsme zakoupili objekt prodejny potravin v Poštorné na Záhumní ulici 64, kterou jsme přestavěli dle tehdejších veterinárních předpisů na výrobnu uzenin.

1995
Koupili jsme objekt přímo v centru města Břeclavi na ulici J. Palacha 16. Tento objekt jsme zrekonstruovali, vybudovali exkluzivní prodejnu masa a uzenin s odpovídajícím zázemím.

1998
Jako první jsme uvedli na trh masné výrobky ve skle. Tyto výrobky získávájí na trhu mimořádný úspěch.

1999

Rozšířili jsme firmu o objekt na Nádražní ulici 2 v Poštorné. Zde byla zřízena centrální expedice firmy.

2000
Založili jsme novou firmu s názvem Řeznictví Švéda s.r.o., kam byla převedena veškerá činnost firmy fyzické osoby Ing. Jan Švéda spolu s výrobním a technologickým zařízením.

2005
Generální rekonstrukcí našeho objektu na ul. Nádražní 2 v Poštorné, jsme vybudovali provozovnu, která splňuje přísná kritéria EU. Zmodernizovali jsme technologii tepelného opracování tzv. autoklávování, což garantuje kvalitní systém kontroly tepelného opracování výrobku a výsledné kvality. Tato technologie nám otvírá velké možnosti v dalším rozvoji firmy.
V současnosti jsme začali s výrobou našich tradičních výrobků do skla (paštiky, polévky). Tento sortiment hodláme doplnit o hotová jídla vyráběná dle domácích moravských receptur. Dále se chceme věnovat novým trendům v balení.
©2019 ŠVÉDA - QUALITY s.r.o. | Vytvořilo 
Reklamní centrum s.r.o.

sveda-quality.cz